fot. Grzegorz Tomasik

fot. Grzegorz Tomasik

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza organizuje kurs dla kandydatów na ceremoniarzy parafialnych. Ceremoniarz czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje. Kurs ceremoniarza przeznaczony jest dla ministrantów Słowa Bożego, którzy ukończyli kurs lektorski i wykazują się gorliwością w pełnieniu swoje posługi. Spotkania będą odbywały się w 5 turnusach weekendowych w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu. Chcemy także podjąć formacje duchową kandydatów na ceremoniarzy. Przyjazd  w piątek i rozpoczęcie kolacją o godz. 19:00 a zakończenie w niedzielę obiadem o godz. 13:00. Spotkania będą z pełnym wyżywieniem i noclegiem. Harmonogram spotkań:

I Turnus: 04.11 – 06.11.2016r. (Piątek – Niedziela)
II Turnus: 02.12 – 04.12.2016r. (Piątek – Niedziela)
III Turnus: 17.02 – 19.02.2017r. (Piątek – Niedziela)
IV Turnus: 17.03 – 19.03.2017r. (Piątek – Niedziela)
V Turnus: 12.05 – 14.05.2017r. (Piątek – Niedziela)

Koszt jednego uczestnika to 170 zł. Pozostałą kwotę dofinansowuje Wydział Duszpasterski oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu. Zakończenie kursu i błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza przewidziane jest w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu 10.06.2017 roku.

Zgłoszenia proszę przesyłać do 28.10.2016r. na adres: d.urbi@wp.pl z dopiskiem „CEREMONIARZE” Liczba miejsc jest ograniczona o przyjęciu do uczestnictwa w kursie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Więcej  informacji udziela: ks. Dawid Urbaniak, tel. 667 67 99 32.