Kurs Ceremoniarzy Parafialnych Diecezji Toruńskiej.

Kurs Ceremoniarza parafialnego przeznaczony jest dla ministrantów Słowa Bożego, którzy ukończyli kurs lektorski i wykazują się gorliwością w pełnieniu swojej posługi. Celem kursu jest głębsze rozumienie liturgii oraz lepsze poznanie wszystkich przepisów dotyczących różnych celebracji liturgicznych. W ramach ćwiczeń praktycznych kandydaci będą doskonalić swoje umiejętności kierowania zespołami ludzi posługujących w celebracjach niedzielnych i świątecznych, a także w czasie świętego Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych uroczystości diecezjalnych..

Kurs odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Toruńskiej w terminie od 25 – 29 sierpnia 2014 roku. Rozpoczęcie o godz. 12:00. Kierowani kandydaci na Ceremoniarzy zobowiązani są do przedstawienia zgody Księdza opiekuna Służby Liturgicznej wraz z potwierdzeniem tej zgody przez Księdza Proboszcza. Koszt od uczestnika kursu za pobyt w bursie to 170 zł.

Kurs zakończy się błogosławieństwem Księdza Biskupa podczas Diecezjalnego Zjazdu Liturgicznej Służby Ołtarza.

Zgłoszenia do 30 czerwca 2014 roku.
.
Więcej informacji udziela: Ks. Rafał Bochen ul. Św. Antoniego 4, 87-100 Toruń;
tel. 056/610 22 44; ; e-mail: knc-torun@o2.pl