Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej ogłasza konkurs na Ministranta Roku. Jest to wyróżnienie przyznawane jednemu ministrantowi/lektorowi z każdego dekanatu. Otrzymany tytuł jest nagrodą za pracę i zaangażowanie w życiu parafialnym oraz szkolnym. Zostanie on uroczyście wręczony przez Księdza Biskupa Wiesława Śmigla podczas Diecezjalnego Zjazdu LSO, który odbędzie się 15 września 2018 roku w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu.

Nominowanym do wyróżnienia może być ministrant/lektor który:

  1. Jest wzorowym ministrantem/lektorem.
  2. Regularnie przystępuje do sakramentów świętych.
  3. Daje świadectwo wiary w kościele, szkole i domu.
  4. Chętnie świadczy pomoc w parafii oraz swym rówieśnikom.
  5. Ma wzorowe lub bardzo dobre zachowanie w szkole oraz celującą lub bardzo dobrą ocenę z religii.
  6. Cieszy się dobrą opinią w swoim środowisku.

Proszę czcigodnych księży, by wyłonili z dekanatu jednego członka służby liturgicznej, który wykazuje się największą gorliwością i sumiennością w wypełnianiu podanych kryteriów. Proponuje aby wybór kandydata odbył się na najbliższym spotkaniu dekanalnym. Zgłoszenia do 20 sierpnia 2018 roku.