Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zaprasza do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla lektorów i ministrantów. Liczymy na życzliwe przyjęcie poniższych informacji. W tym roku należy przygotować na Konkurs Biblijny następujące księgi:

  • List do Hebrajczyków,
  • List św. Jakuba,
  • wszystkie listy św. Piotra,
  • wszystkie listy św. Jana oraz
  • list św. Judy wraz ze wstępami do poszczególnych ksiąg i przypisami do nich z Biblii Tysiąclecia (wyd. V).

Z w/w ksiąg nie obowiązują teksty ze spisami, wykazami, genealogiami.

Sponsorzy, jak zawsze, zapowiadają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych oraz najlepszych zespołów. Nagrody zawsze traktować należy jako zachętę, najistotniejsze będzie pogłębienie znajomości Pisma św.

Odpowiedzialnym za przebieg konkursu jest zespół biblijny kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu pod kierunkiem ks. Andrzeja Oczachowskiego. Sponsorem zaś p. Roman Gwizd ze Świebodzina.

Regulamin konkursu:

  • do końca 2011 r. należy zgłosić udział ministrantów z parafii, podając ich dane: imię i nazwisko oraz imię i nazwisko księdza opiekuna;
  • w konkursie mogą uczestniczyć tylko ministranci aktualnie pełniący służbę liturgiczną;
  • można startować zespołowo (5 osób w drużynie) lub indywidualnie;
  • Diecezjalne eliminacje Konkursu biblijnego – 2-3 Marca 2012r.
  • Finał Ogólnopolski – 1-2 czerwca 2012 r

Zgłoszenia do końca roku według regulaminu proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres:
knc-torun@o2.pl

ks. Rafał