Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy uprawnień otrzymanych od Ojca Świętego Franciszka, zarządziła dnia 1 maja 2013,we wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika, aby imię Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, zostało odtąd włączone do Modlitw eucharystycznych II, III i IV, zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny, w następującym brzmieniu: w tekście łacińskim: w II Modlitwie eucharystycznej: «ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis»; w III Modlitwie eucharystycznej: «cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis»; w IV Modlitwie eucharystycznej: «cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis».
Tekst w języku polskim:(Tekst odnośnego wezwania do św. Józefa w poszczególnych modlitwach eucharystycznych):
II MODLITWA EUCHARYSTYCZNA:
« z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ZE ŚWIĘTYM JÓZEFEM, JEJ OBLUBIEŃCEM, ze świętymi Apostołami»;
III MODLITWA EUCHARYSTYCZNA:
« z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ZE ŚWIĘTYM JÓZEFEM, JEJ OBLUBIEŃCEM, ze świętymi Apostołami»;
IV MODLITWA EUCHARYSTYCZNA:
« z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ZE ŚWIĘTYM JÓZEFEM, JEJ OBLUBIEŃCEM, z Apostołami».