img_197146 lektorów z całej diecezji uczestniczyło w I turnusie Kursu na Ceremoniarza diecezjalnego, zorganizowanym w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu.

Od 4 do 6 listopada, kandydaci na Ceremoniarzy odbywali szkolenie przeprowadzone przez Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Toruńskiej. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie kursu był ks. Dawid Urbaniak, diecezjalny moderator LSO. Wykłady poprowadzili ks. Andrzej Jankowski, ks. Adam Czerwiński, ks. Paweł Szczęsny. Szkolenie odbyło się dzięki życzliwości i wsparciu wspólnoty seminaryjnej z ks. prof. dr hab. Dariuszem Zagórskim – rektorem WSD na czele.

Całoroczny Kurs na Ceremoniarza składa się z 5 oddzielnych, weekendowych szkoleń. Mogą uczestniczyć w nim lektorzy z gimnazjum i szkół średnich. Cykl zjazdów kończy się egzaminem, dzięki któremu zostaną mianowani przez biskupa ordynariusza nowi ceremoniarze diecezji toruńskiej.

ks. Dawid Urbaniak