Promocja ministrantów

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 13 marca br. o godz. 11.30 w parafii św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu odbyła się promocja ministrantów. Przygotowanie do pełnienia funkcji ministranta obejmowało roczny cykl spotkań, które miały im pomóc w ukształtowaniu stosunku do Boga, Kościoła, ojczyzny i ludzi. Do uroczystej promocji kandydaci przygotowywali się sumiennie, uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Promocja odbyła się podczas mszy św., sprawowanej przez ks. Józefa Lipskiego. Kandydaci zostali uroczyście wprowadzeni do kościoła, a następnie imiennie przedstawieni wspólnocie. Ks. proboszcz podkreślił wagę i znaczenie tej posługi dla Kościoła. Przypominał ministrantom, że odtąd będą mogli nosić Świętą Księgę, a także krzyż – zwycięski sztandar naszej wiary, będą dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło. Posługa ta zobowiązuje nie tylko do usługiwania przy ołtarzu, ale i do świadczenia o Chrystusie własnym życiem. Następnie ministranci złożyli przyrzeczenie i po raz pierwszy założyli pelerynki liturgiczny strój ministranta. Obecnie w parafii ministranci i lektorzy tworzą grupę 33 osób, regularnie spotykających się na zbiórkach. W okresie wakacji Liturgiczna Służba Ołtarza wyjeżdża na kilkudniowy wypoczynek w celu zacieśniania więzi przyjacielskich. Organizowane są także ogniska oraz mecze piłki nożnej z ministrantami sąsiednich parafii. Corocznie wszyscy ministranci i lektorzy gromadzą się wraz z rodzicami i księżmi na wspólnym spotkaniu opłatkowym. Spotkania te są okazją do włączenia w działalność ministrancko – lektorską także ich rodziców.

Ks. Wiesław Michlewicz