Kurs Ceremoniarzy Parafialnych Diecezji Toruńskiej.

 Kurs dla Ceremoniarza parafialnego przeznaczony jest dla ministrantów Słowa Bożego, którzy ukończyli kurs lektorski i wykazują się gorliwością w pełnieniu swojej posługi. Celem kursu jest głębsze rozumienie liturgii oraz lepsze poznanie wszystkich przepisów dotyczących różnych celebracji liturgicznych. W ramach ćwiczeń praktycznych kandydaci będą doskonalić swoje umiejętności kierowania zespołami ludzi posługujących w celebracjach niedzielnych i świątecznych, a także w czasie świętego Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych uroczystości diecezjalnych..

Kurs odbędzie się w Bursie Szkolnej Caritas w Grudziądzu w terminie od 20 – 25 sierpnia 2012 roku. Rozpoczęcie o godz. 12:00. Kierowani kandydaci na Ceremoniarzy zobowiązani są do przedstawienia zgody Księdza opiekuna LSO wraz z potwierdzeniem tej zgody przez Księdza Proboszcza.

Kurs zakończy się błogosławieństwem Księdza Biskupa podczas Diecezjalnego Zjazdu Liturgicznej Służby Ołtarza.

Zgłoszenia do 30 czerwca 2012 r., przyjmuje;

Ks. Rafał Bochen;  ul. Św. Antoniego 4; 87-100 Toruń; tel. 566102244; e-mail: knc-torun@o2.pl