V ogólnopolska pielgrzymka ministrantów i Lektorów
– do grobu świętego Wojciecha – 8 czerwca 2013

Zwracam się z prośbą do dekanalnych duszpasterzy liturgicznej służby ołtarza o zorganizowanie wyjazdu na ogólnopolską pielgrzymkę ministrantów i lektorów  do Gniezna. Proszę by wyjazd był zorganizowany przez dekanat.
Zgłoszenia dekanatów, proszę przesłać do 18 maja na adres: knc-torun@o2.pl
FORMULARZ ZGŁOSZEŃ

PROGRAM SPOTKANIA

9.30 – zawiązanie wspólnoty

10.00 – Msza św. pod przewodnictwem abpa J. Kowalczyka, prymasa Polski

11.30 – posiłek w ogrodach seminaryjnych

po posiłku: droga źródeł wiary. Pielgrzymka do gnieźnieńskich kościołów szlakiem sakramentów świętych

15.15 – procesja z relikwiami św. Wojciecha z kościoła św. Michała na Wzgórzu Zbarskim do katedry. Przesłanie ministrantów do Ojca świętego

16.00 – Nieszpory o św. Wojciechu

po Nieszporach – koncert zespołu „Siewcy Lednicy” i rozwiązanie konkursu filmowego

WAŻNE

 Uczestnicy pielgrzymki proszeni są o zabranie:
– strojów liturgicznych
– znaków lub transparentów z nazwami miejscowości i parafii
– każdy uczestnik przygotowuje mały krzyżyk (10-15 cm) z trwałego materiału oraz przywozi zdjęcie rodziny z wypisanym na odwrocie wyznaniem wiary i podpisami członków rodziny (wystarczą imiona) oraz nazwą miejscowości. Krzyżyki i zdjęcia złożone zostaną jako wotum po pielgrzymce ministrantów i lektorów w Roku Wiary do grobu św. Wojciecha

Informacje szczegółowe:

KOSZTY

  • Wpisowe za uczestnictwo w pielgrzymce wynosi 10 zł / osoba i obejmuje pakiet pielgrzyma oraz posiłek w Gnieźnie 8 czerwca
  • W skład pakietu wchodzą:

– bon obiadowy
– identyfikator i smycz
– paszport pielgrzyma (przewodnik po uroczystościach, przewodnik po Gnieźnie)

  • Wszystkie zgłoszone grupy zobowiązane są dokonać wpłaty wpisowego do 18 maja 2013 r.
    UWAGA
    : na miejscu w Gnieźnie nie będzie możliwości dokonania wpłaty

Dekanalny Duszpasterz, dokonuje wpłaty za dekanat. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: Fundacja Gaudentinum, os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno,
nr rachunku: 57 1020 4115 0000 9302 0129 0360
W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: „MINISTRANCI 2013”, nazwę dekanatu i liczbę uczestników.
Wpłaty bez dopisku mogą nie dotrzeć do organizatorów pielgrzymki!

Ks. Rafał Bochen
Diecezjalny Duszpasterz
Służby Liturgicznej