Pielgrzymka ministrantów i lektorów do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie

8 czerwca br. odbyła się V  Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Z całej Polski zjechało blisko 4 tysiące ministrantów i lektorów. Nie zabrakło również Liturgicznych Służb Ołtarza z diecezji toruńskiej. Gniezno odwiedzili ministranci wraz ze swymi opiekunami z następujących dekanatów: Toruński I, Toruński II, Grudziądzki I, Nowomiejski, Unisławski, Chełmiński, Brodnicki, Kowalewski, Golubski i Jabłonowski.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną na Placu św. Wojciecha u podnóża katedry. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Krzysztof Wętkowski – biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. W homilii podkreślił odpowiedzialność za Kościół i Ojczyznę, jaka za parę lat spocznie na młodych ludziach, którzy budować będą przyszłość narodu. Biskup zachęcał młodych, aby na wzór św. Wojciecha byli odważnymi świadkami Chrystusa i z dumą wyznawali swoją wiarę.    Mszę Świętą koncelebrowali także: ks. bp Adam Bałabuch – biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Ministrantów; ks. bp senior Bogdan Wojtuś oraz opiekunowie i duszpasterze ministrantów i lektorów. Przed Mszą Świętą odczytany został list Prymasa Polski ks. abp. Józefa Kowalczyka, w którym dziękował ministrantom za ich świadectwo wiary i gotowość budowania historii Polski na wartościach chrześcijańskich.

Po Mszy Świętej pielgrzymi udali się na posiłek do seminaryjnych ogrodów.

W czasie pobytu w Gnieźnie ministranci i lektorzy zwiedzali gnieźnieńskie kościoły podążając szlakiem sakramentów świętych. W katedrze (chrzest) wyznali wiarę czyniąc znak krzyża wodą z Jeziora Lednickiego. Przed kościołem św. Jerzego (kapłaństwo) zadeklarowali modlitwę za wylosowanego kapłana z archidiecezji gnieźnieńskiej. W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia u oo. Franciszkanów (pokuta i pojednanie) głowy posypano popiołem. W kościele św. Jana Chrzciciela (namaszczenie chorych) każdy pielgrzym otrzymał woreczek z solą – symbol zdrowia fizycznego i duchowego. Przy pomniku św. Wojciecha i pobliskim kościele garnizonowym (bierzmowanie i Eucharystia) ministranci złożyli przywiezione krzyżyki, które zostaną przekazane do Sanktuarium Krzyża Świętego w Słupcy.

Podczas pielgrzymki miała miejsce procesja z relikwiami św. Wojciecha z kościoła św. Michała na Wzgórzu Zbarskim do katedry. Na Placu św. Wojciecha ministranci i lektorzy uczestniczyli w nieszporach ku czci świętego biskupa męczennika. Uczestnicy pielgrzymki wysłali również do papieża Franciszka przesłanie, w którym przyrzekali swoją wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Obok głównych punktów pielgrzymki ministranci i lektorzy mogli zwiedzić Muzeum Początków Państwa Polskiego,  Muzeum Archidiecezjalne, wziąć udział w pokazie dawnych wozów bojowych, ujrzeć rekonstrukcję walk Powstania Wielkopolskiego czy występ Orkiestry Dętej OSP ze Słupcy. Pielgrzymkę zakończył koncert zespołu „Siewcy Lednicy”.

Pielgrzymka do Gniezna była wspaniałą okazją, aby umocnić swoją wiarę, odnowić przyrzeczenia chrzcielne i doświadczyć siły, jaka drzemie we wspólnocie Kościoła, Słowie Bożym i wspólnej modlitwie. Ministranci i lektorzy wrócili do swoich parafii napełnieni dumą, z tego iż mogą na co dzień być sługami Chrystusa.

Ks. Marcin Furman
Dekanalny Duszpasterz LSO
Dekanatu Unisławskiego

Zdjęcia; Jarosław Tomaszewski/KnC