Diecezjalny dzień skupienia Ministrantów i Lektorów Diecezji Toruńskiej z udziałem Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla odbędzie się w sobotę 15 września 2018 roku. Tym razem będzie nas gościć parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Rubinkowie II w Toruniu.

P R O G R A M

9.30 Rejestracja parafialnych wspólnot LSO
10.00 Spotkanie formacyjne dla duszpasterzy LSO z Panem Michałem Bondyrą redaktorem naczelnym miesięcznika KNC
10.30 „Z komżą i bez komży” – kilka słów o formacji dla LSO
11.00 Koncert ewangelizacyjny zespołu WSD w Toruniu „Synowie”
12.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Śmigla.
– Wprowadzenie w posługę ceremoniarza
– W ręczenie tytułu MINISTRANTA ROKU
13.45 Agapa (obiad, braterska uczta)
14.45 Zakończenie diecezjalnego dnia skupienia LSO

Podczas diecezjalnego dnia skupienia LSO będzie można nabyć czasopismo KNC wraz z komiksem: „Miłość, która ożywia kamień – historia Stasia Kostki”. Cena promocyjna 6 zł.

Proszę aby w poszczególnych dekanatach kapłani odpowiedzialni za formację LSO zorganizowali wspólny wyjazd z dekanatu na diecezjalny dzień skupienia LSO. Zgłoszenia uczestników z poszczególnych dekanatów proszę przesyłać na adres email d.urbi@wp.pl do 07.09. 2018 r.