Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie do 2 marca 2019 r. w dekanatach rozgrywek piłki nożnej halowej dla drużyn ministrantów i lektorów. Rozgrywki są eliminacją do finału diecezjalnego, który odbędzie się 16 marca 2019 r., w Toruniu i wyłoni reprezentantów na finał ogólnopolski, który zostanie rozegrany 1-2 maja 2019 r. w diecezji łowickiej. Dekanalny duszpasterz Służby Liturgicznej przesyła zgłoszenie drużyn, które awansowały do etapu diecezjalnego najpóźniej w dniu 04 marca 2019 r. do ks. Dawida Urbaniaka (mail: d.urbi@wp.pl). Drużyny nie zgłoszone, nie biorą udziału w rozgrywkach diecezjalnych.

Zawody odbywają się w trzech kategoriach wiekowych:

  • MINISTRANCI (rocznik 2007 – 2011)
  • LEKTORZY MŁODSI (rocznik  2003-2006)
  • LEKTORZY STARSI  (rocznik 1998- 2002)

Księży Proboszczów proszę o podpisanie imiennej listy poszczególnych drużyn, dla uniknięcia nieporozumień! Bez przedstawienia imiennej listy i podpisu Księdza Proboszcza, drużyny nie zostaną dopuszczone do udziału w rozgrywkach. Każda drużyna musi mieć dorosłego opiekuna. Zwracam się z gorącą prośbą by w rozgrywkach brali udział tylko i wyłącznie członkowie Służby Liturgicznej Ołtarza  aktualnie pełniący posługę w parafii.

Rozgrywki diecezjalne odbędą się na trzech halach sportowych:

  1. MINISTRANCI rozegrają mecze w :

Szkole Podstawowej nr 2
Adres:  ul. Targowa 15/17,  87 – 100 Toruń
Turniej rozpoczyna się o godz. 9.00.

  1. LEKTORZY MŁODSI rozegrają mecze w :

Zespole Szkół nr 31
Adres: ul. Dziewulskiego 41, 87-100 Toruń
Turniej rozpoczyna się o godz. 9.00.

  1. LEKTORZY STARSI rozegrają mecze w:

Zespole Szkół w Unisławiu
Adres: ul. Lipowa 31 , 86 – 260 Unisław
Turniej rozpoczyna się o godz. 10.00.

Proszę o przybycie na poszczególne hale sportowe 20 minut przed rozpoczęciem turnieju.

Regulamin turnieju

Zgłoszenie drużyny / zgoda rodziców.