Pragnę poinformować, że dnia 19 lutego (sobota) na hali w Górznie o godz. 10.00 rozegrane zostaną finały rejonowe piłki nożnej halowej dla drużyn ministrantów i lektorów z rejonu brodnickiego. Rozgrywki są eliminacją do finału diecezjalnego, który odbędzie się 19 marca 2011 roku w Brodnicy i wyłoni reprezentantów na finały ogólnopolskie!

Zwracam się z prośbą do Dekanalnego Duszpasterza Służby Liturgicznej o wyłonienie (podczas turnieju dekanalnego bądź przyznaniu tzw.„dzikiej karty”) po jednej drużynie w każdej kategorii wiekowej, która będzie reprezentować dekanat na finałach rejonowych w Górznie.

Zawody odbywają się w trzech kategoriach wiekowych:

1/ Ministranci: (rocznik 1998 – 2001)

2/ Lektorzy młodsi: (rocznik 1995 – 1997)

3/ Lektorzy starsi: ( rocznik 1991 – 1994 )

Księży Proboszczów proszę o podpisanie imiennej listy poszczególnych drużyn-dla uniknięcia nieporozumień! Każda drużyna musi mieć dorosłego opiekuna, – bez obecności którego drużyna nie zostanie dopuszczona do rozgrywek!!!

Drużyny grają w składach 5 osobowych – bramkarz + 4 zawodników w polu.

Czas meczu to 2 x 7minut. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu meczu w zależności od ilości zgłoszonych drużyn!

Ks. Marcin Kaczyński
Duszpasterz LSO
Dekanatu Brodnickiego