Dekanalni Duszpasterze Liturgicznej Służby Ołtarza.

Zwracamy się z prośbą  o przeprowadzenie w dekanatach do 05 marca 2011 r. a w rejonach do 12 marca rozgrywek piłki nożnej halowej dla drużyn ministrantów i lektorów.

Rozgrywki są eliminacją do finału diecezjalnego, który odbędzie się 19 marca 2011 roku i wyłoni reprezentantów na finały ogólnopolskie.

Zgłoszenia do finału diecezjalnego należy przesłać do 16 marca 2011 r.,
Zgłoszenia dokonuje Dekanalny Duszpasterz LSO!!! Drużyny nie zgłoszone, nie biorą udziału w rozgrywkach diecezjalnych. Zgłoszenia przyjmuje ks. Marcin Kaczyński; marwiktor@poczta.onet.pl bądź telefonicznie; tel; 56 4933314

Zawody odbywają się w trzech kategoriach wiekowych:

1/ Ministranci: (rocznik 1998 – 2001)

2/ Lektorzy młodsi: (rocznik 1995 – 1997)

3/ Lektorzy starsi: ( rocznik 1991 – 1994 )

Księży Proboszczów proszę o podpisanie imiennej listy poszczególnych drużyn-dla uniknięcia nieporozumień! Każda drużyna musi mieć dorosłego opiekuna, – bez obecności którego drużyna nie zostanie dopuszczona do rozgrywek.

Drużyny grają w składach 5 osobowych – bramkarz + 4 zawodników w polu.

Czas meczu to 2 x 7minut. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu meczu w zależności od ilości zgłoszonych drużyn!

Ks. Wojciech Murawski
Diecezjalny Duszpasterz
Kultury Zdrowotnej i Sportu

Ks. Rafał Bochen
Diecezjalny Duszpasterz
Służby Liturgicznej