28 listopada w Sanktuarium Matki Bożej Lisewskiej ks. prał. Gerard Gromowski po wcześniejszym przygotowaniu i zdaniu egzaminu ustanowił kilku ministrantów – choralistami. Choralista to ministrant, który dzwonkami  daje znaki ludowi zgromadzonemu w kościele oraz odpowiada kapłanowi podczas Mszy św. Ministrant przygotowujący się do przyjęcia stopnia choralisty uczy się odpowiedzi wiernych podczas Eucharystii, śpiewu, poprawności wykonywania posługi związanej z dzwonieniem. Nazwa „choralista” , która pojawiła się w średniowieczu oznaczała świeckich wykonawców chorału gregoriańskiego. Ministranci oby otrzymać ten stopień
musieli przejść przez okres formacji i zdać egzamin przed ks. prał. Gerardem Gromowskim, proboszczem parafii.

Ks. Mariusz Matusiak

Zakres materiału!

 1. Co to jest Msza Święta?
 2. Jakimi słowami zaczyna się I Modlitwa Eucharystyczna?
 3. Po jakich słowach w I Modlitwie Eucharystycznej ministranci dzwonią po raz pierwszy?
 4. Jakimi słowami zaczyna się II Modlitwa Eucharystyczna w dzień powszedni i w niedzielę?
 5. Co to jest sygnaturka, dzwonek, gong ?
 6. Co to jest kołatka ?
 7. Kiedy i jak używamy dzwonków, gongu , kołatki i sygnaturki (na procesjach, wystawieniu PJ, Mszy Świętej)
 8. Co oznacza słowo „Alleluja” , „Amen” ?
 9. Hymn ministrancki : „Króluj nam Chryste” -śpiew lub recytacja
 10. Hymn : „Chwała na wysokości Bogu” – śpiew lub recytacja
 11. Recytacja „Święty, Święty, Święty”
 12. Co to są ” Godzinki” ?
 13. Co to są „Nieszpory” ?
 14. Jakie są rodzaje pieśni liturgicznych?
 15. Zarecytuj , lub zaśpiewaj dowolną pieśń liturgiczną ?
 16. Kto jest Patronką śpiewu kościelnego ?
 17. Recytacja , lub śpiew „Baranku Boży”.
 18. Odpowiedzi na aklamacje po Przeistoczeniu.