Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji Liturgicznej Służby Ołtarza.

Do obowiązków ceremoniarza należy:

 • przeprowadzanie próby liturgii,
 • czuwanie nad przebiegiem liturgii,
 • dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić,
 • podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi,
 • ustawianie procesji na wejście i wyjście,
 • obsługa mikrofonu,
 • rozpoczęcie modlitw przed Mszą Świętą i po niej,
 • interweniowanie w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii, np. brak puryfikaterza.

Ceremoniarzem może więc zostać osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy.

KURS CEREMONIARZA – OGÓLNE UWAGI

Kursy ceremoniarzy mają na celu przygotowanie lektorów (ministrantów słowa Bożego) do następujących zadań:

 • pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii w czasie Mszy Świętych w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw, pod opieką księdza Opiekuna,
 • pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów,
 • prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej,
 • czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia,
 • dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii,
 • pełnienie posługi animatora w czasie oaz ministranckich,

Ceremoniał posług liturgicznych