5 października podczas sumy parafialnej o godz. 9.30 do naszej wspólnoty
ministranckiej dołączyło 6 chłopców: Jakub Kwaśniewski, Jakub
Żurawski, Jakub Jasiński, Mateusz Suchocki, Maciej Leśniewski, Karol
Bieńkowski. Po okresie przygotowań zostali oni pobłogosławieni do
pełnienia funkcji ministranta w naszej parafii.
ks. Sebastian