W Niedzielę Bożego Miłosierdzia,  Jan Paweł II zostanie ogłoszony w Kościele błogosławionym, czyli człowiekiem Ośmiu Błogosławieństw z Jezusowego Kazania na Górze. Idźmy za Nim taką drogą.
Przez krzyż i cierpień wiele do chwały zmartwychwstania.