W dniu 27 września 2011 roku,  zmarli po tragicznym wypadku kolejowym lektorzy Słowa Bożego;
śp
Dawid SIMIŃSKI oraz śp. Hubert  PIOTROWSKI,
którzy pełnili swoją posługę w Parafii p.w. Matki Bożej Łaskawej w Czerniewicach.

Msza święta pogrzebowa w intencji  śp. Huberta odbędzie się o godz 10:00, natomiast Msza święta pogrzebowa w intencji
śp. Dawida odbędzie się o godz. 14:00. Eucharystie będą sprawowane w parafii p.w. Matki Bożej Łaskawej w Czerniewicach.

Zmarłych lektorów polecajmy Bożemu Miłosierdziu.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

ks. Rafał Bochen