Kurs Ceremoniarzy Parafialnych Diecezji Toruńskiej

Kurs Ceremoniarza parafialnego przeznaczony jest dla ministrantów Słowa Bożego, którzy ukończyli kurs lektorski i wykazują się gorliwością w pełnieniu swojej posługi. Celem kursu jest głębsze rozumienie liturgii oraz lepsze poznanie wszystkich przepisów dotyczących różnych celebracji liturgicznych. W ramach ćwiczeń praktycznych kandydaci będą doskonalić swoje umiejętności kierowania zespołami ludzi posługujących w celebracjach niedzielnych i świątecznych, a także w czasie świętego Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych uroczystości diecezjalnych..

Kurs odbędzie się w Bursie Szkolnej Caritas w Grudziądzu w terminie od 19 – 24 sierpnia 2013 roku. Rozpoczęcie o godz. 12:00. Kierowani kandydaci na Ceremoniarzy zobowiązani są do przedstawienia zgody Księdza opiekuna LSO wraz z potwierdzeniem tej zgody przez Księdza Proboszcza. Koszt od uczestnika kursu za pobyt w bursie to 170 zł.

Kurs zakończy się błogosławieństwem Księdza Biskupa podczas Diecezjalnego Zjazdu Liturgicznej Służby Ołtarza.

Zgłoszenia do 30 lipca 2013 roku.

Więcej informacji udziela: Ks. Rafał Bochen ul. Św. Antoniego 4, 87-100 Toruń;
tel. 056/610 22 44; ; e-mail: knc-torun@o2.pl